Persondataforordning

Persondataforordning (GDPR)

 

  1. Kontaktoplysninger:

Rikke Johannesen

Bredgade 91

5560 Årup

Dataansvarlig: ovennævnte.

  1. Formål med databehandling:

Jeg indsamler og opbevarer oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve og klienter. Dette gør jeg hovedsagelig for at kunne kommunikere effektivt.

  1. Personoplysninger:

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrev, opbevares dit fulde navn (hvis du har opgivet dette), og din e-mailadresse.

Alle klienter giver samtykke enten mundtlig eller ved godkendelse på onlinebooking, på de oplysninger jeg opbevarer.

  1. Databehandler:

Jeg samarbejder med, e-conomic.dk (hosting), Wannafind.dk (hosting) og Onlinebooq (e-mailudsendelse og bookingsystem hosting) i forbindelse med databehandling. Disse samarbejdspartnere har jeg sikret overholder gældende dansk og EU lovgivning.

Jeg videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også samarbejdspartnerne.

  1. Overførelse til modtager i tredjeland, herunder internationale organisationer:

Jeg overføre ikke oplysninger til tredjeland eller internationale organisationer.

  1. Hvor indsamles dine oplysninger:

Jeg indsamler data som du har videregivet til mig enten via samtale, behandling eller tilmeldinger.

Jeg indsamler også data via cookies, for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside

  1. Opbevaring af personoplysninger:

Jeg opbevare personoplysninger i optil 5 år, med mindre du beder om andet. I forbindelse med bogføringsloven, er jeg nødt til, at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år.

Oplysningerne opbevares i aflåst skab, eller på min pc. Jeg, Rikke Johannesen, står inde for, at dine data opbevares forsvarligt:

•      at software er opdateret

•      der er installeret og aktiveret antivirus og firewall

•      der er på de respektive enheder forsvarlig kode

  1. Automatisk afgørelse og profilering:

Jeg anvender ikke automatisk afgørelse eller profilering.

  1. Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  1. Klage til datatilsynet:

Du bør altid først rette henvendelse til mig som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk